Aquest bloc dóna suport als presos polítics antifeixistes i anticapitalistes. Per l'Amnistia Total Sense Condicions i contra el terrorisme d'estat.

9 de març 2010

30 anys del naixement dels “Comitès”

Fa 30 anys, naixien els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans, organització antirepressiva de l’Esquerra Independentista, antecedent històric de l’actual Alerta Solidària. En homenatge als companys i a les companyes d’aquella fornada de lluita reproduïm aquí els seus principis que segueixen inspirant la lluita solidària amb les persones represaliades per la seva tasca a favor de la llibertat dels Països Catalans.

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS DELS CSPC

1. Els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans som un moviment de defensa i suport de tots els independentistes catalans empresonats, exiliats i represaliats per les forces d’ocupació.
 
2. També ens proposem reivindicar la memòria de tots els patriotes caiguts en la lluita per l’alliberament nacional.

3. Els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans som una part més del poble en lluita per la Independència Nacional, el Socialisme i la Reunificació dels Països Catalans.

4. Quan parlem de Patriotes Catalans ens referim a tots aquests lluitadors que pretenen amb el seu combat la Independència i la Reunificació dels Països Catalans.

5. Els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans estan formats per comitès territorials i sectorials, amb el suport de partits i d’organitzacions polítiques i sindicals que acceptin els punts programàtics d’In¬dependència, Socialisme i Reunificació com a objectius a assolir pels Països Catalans, en la seva totalitat, i d’entitats ciutadanes i culturals patriòtiques.

6. L’àmbit territorial dels Comitès de Solidaritat és el dels Països Catalans.

7. Els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans emprenem la defensa dels represaliats en base al seu pensament i ideals i no qüestionem el tipus de lluita que hagin escollit, independentment dels fets pels quals siguin acusats.

8. Considerem que donat el caràcter antagònic entre els Estats espanyol i francès i la nostra comunitat nacional, els empresonaments i exilis i els perills de repressió seran constants fins al dia de la Independència. Per tant afirmem que els Comitès només ens dissoldrem quan no existeixin represaliats ni perill de repres¬sió per als Patriotes Catalans. Cosa que equival a dir que els Comitès ens dissoldrem quan la nostra nació hagi assolit els objectius d’Independència, Socialisme i constitució d’una Nació Reunificada.

9. Els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans escollim com a mitja de lluita per a aconseguir els nostres objectius. la defensa jurídica i la conscienciació i mobilització populars, ja que només la lluita del poble català ens podrà portar a la victorià.

10. Es Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans ens podrem coordinar amb tots els organismes que, arreu del món, lluitin contra la repressió dels estats opressors i per l’alliberament nacional.

Països Catalans, març del 1980