Aquest bloc dóna suport als presos polítics antifeixistes i anticapitalistes. Per l'Amnistia Total Sense Condicions i contra el terrorisme d'estat.

24 de juny 2010

Presentació de l'Informe Anual de la Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura

Per sisè any consecutiu, la Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura presenta el seu informe sobre la situació de la tortura a l'Estat espanyol, amb la recopilació i anàlisi de les denúncies per tortura, violència institucional, maltractaments i tractes inhumans, cruels o degradants que les diferents organitzacions que componen la Coordinadora han conegut durant l'any 2009. 
 
En aquesta ocasió, la presentació es fa coincidir amb la celebració del dia Internacional de Suport a la Víctima de la Tortura, instituït el 12 de desembre de 1997 per l'Assemblea General de les Nacions Unides, amb l'esperança de generar la solidaritat cap a les víctimes i els seus familiars, així com el tractament i la rehabilitació de les mateixes. 
 
La Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura, constituïda en l'any 2004, és una plataforma integrada per 45 organitzacions de Defensa dels Drets Humans i lluita contra la tortura i la defensa dels drets humans, agrupades amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura en l'Estat espanyol, de manera especial el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants de les Nacions Unides. 
 
www.prevenciontortura.org

Convocatoria de Rueda de Prensa:
Viernes 25 de junio de 2010; a las 11.30h.
Lugar: c/ Sagasta, nº 20, 3º Izquierda, Madrid
(Metros: Alonso Martínez y Bilbao)
 
Para mas información:
Jorge del Cura.
Email: info@prevenciontortura.org
Tlf: 675.80.82.21

Font: http://www.lahaine.org/