Aquest bloc dóna suport als presos polítics antifeixistes i anticapitalistes. Per l'Amnistia Total Sense Condicions i contra el terrorisme d'estat.

16 de set. 2010

DAVANT LA VAGA GENERAL DEL PROPER 29 DE SETEMBRE

CERCLES OBRERS D'EUSKAL HERRIA

El Govern ha deixat ben clar que prosseguirà amb la seva política antisocial i antiobrera. Què més fa falta perquè tothom es convenci que per moltes vagues generals que es facin no els farem retrocedir si no vinculem la lluita sindical a la lluita contra el règim i les seves mesures terroristes?

Motius per a una vaga general les hi ha de sobres, però no com ens diuen els sindicats traïdors i subvencionats. AIXÍ NO es deté l'ofensiva del Capital. No ens enganyem, l'endemà tot seguirà igual, i amb això, la burgesia, davant una classe obrera fracassada i desarmada, estarà en millors condicions per donar una nova volta de rosca a l'explotació.

També els sindicats hauran aconseguit el seu propòsit. Aquesta vaga-farsa, únicament obeeix a la seva necessitat de controlar de nou al moviment obrer, i amb això guanyar les subvencions que reben, ens conduiran a un fracàs segur i augmentarà encara més el sentiment d'impotència en els treballadors.

Les vagues generals són la culminació d'una etapa jalonada de múltiples lluites i aturs parcials, per empreses i sectors, que van aplanant el terreny per a una veritable vaga general i que té data d'inici però no de finalització, al llarg d'aquest procés la classe obrera va acumulant experiències i adquirint confiança en les seves pròpies forces per anar avançant cap a lluites més generals. És així com l'obrer adquireix consciència de classe i comprèn que la lluita ja no és únicament contra el seu patró, sinó contra la classe capitalista en el seu conjunt.

RESISTÈNCIA i DESOBEDIÈNCIA CIVIL han de ser les respostes de la classe obrera enfront de la crisi capitalista, però aquestes no són possibles sense un mínim d'organització.

Hem de recuperar la lluita obrera independent que està en la història i l'ADN de la Classe Treballadora i que sempre han demostrat ser eficaces en situacions similars i per a això:

-Cal impedir que els venuts al capital utilitzin la vaga contra els propis treballadors, que se serveixin d'ella per sembrar la confusió i portar després al moviment per les lleres de la «concertació».

-La solució no està en votar a uns o a uns altres, sinó a aïllar-los a tots, organitzar el BOICOT a les seves institucions, NO PARTICIPAR en les seves farses electorals, siguin polítiques o sindicals, DESOBEIR les seves lleis...

-La solució no està en supeditar-nos als sindicats venuts, sinó a ORGANITZAR-NOS DE FORMA INDEPENDENT: fàbriques i centres de treball, col·lectius de treballadors, assemblees d'aturats...

-La solució no està en el legalisme sinó en la RESISTÈNCIA: assemblees de fabrica o empresa -que triïn a delegats revocables en tot moment i que substitueixin als corruptes comitès d'empresa-, no respectar els serveis mínims en les vagues, sabotatges, piquets que escarmentin a empresaris canalles, xivatos, esquirols...

-TOTES les formes de lluita són vàlides per apuntar i obrir FOC contra aquest podrit sistema en el qual els treballadors no fem més que perdre.

RESISTÈNCIA OBRERA ENFRONT DELS ACOMIADAMENTS, RETALLADES LABORALS I SOCIALS!
RESISTÈNCIA OBRERA CONTRA L'OFENSIVA DE LA PATRONAL I L'ESTAT!
RESTITUCIÓ DELS NOSTRES DRETS LABORALS I SOCIALS ARRABASSATS!
EL CAPITALISME NO ES REFORMA, ES DESTRUEIX!
ORGANITZA I ESTÉN LA RESISTÈNCIA!! 

IRAILAREN 29AN GREBA OROKORRARI BURUZ

Gobernuak argi utzi du bere sozial eta langile aurkako politika. Zer gehiago behar da mundu osoa konbentzitzeko greba orokorra asko eginda ere, ez diegu egingo atzera egitea ez badugu elkartzen borroka sindikala erregimenaren neurri terroristen aurkako borrokarekin?

Greba orokorra bat egiteko arrazoi asko daude, baina ez sindikatu traidoreak esaten duten bezala. HORRELA EZ da gelditzen Kapitaleen ofentsiba. Egia esanda, hurrengo egunean dena berdin jarraituko da, eta horrekin, burgesia, porrot egin duen eta desarmatuta dagoen langile klasearekin, hobeto egondo da esplotazioari presioa egiteko.

Sindikatuek ere bere asmoa lortuko dute. Greba- fartsa honek, bakarrik obeditzen du langile mugimendu berria kontrolatzearen beharrari, eta horrekin jasotzen dituzten diru- laguntzak irabastea, porrot ziur batera eramango gaituzte eta langileen ezintasunaren sentimendua gehituko da.

Greba orokorrak era askotako borrokaz eta langabezi partzialez beteriko garai baten amaiera dira, empresa eta sektoreen bidez, arloa libratzen dutenak benetako greba orokorra batentzako eta hasierako data duela baina ez amaienarena. Prozesu honen zehar langile klaseak esperientziak pilatzen ditu eta konfiantza hartzen bere indarretan borroka orokorragoara aurreratzeko. Horrela da langileak klaseko kontzientzia hartzen duen moduan eta borroka ez dela bakarrik bere patroiaren aurka, baizik eta klase kapitalista guztiaren aurka dela konprenitzen du.

ERRESISTENTZIA eta DESOBEDIENTZIA ZIBILA izan behar dira langile klasearen erantzunak krisialdi kapitalistaren kontra, baina hauek ez dira posible organizazio minimo bat ez badago.

Historian dagoen langile borroka independentea berreskuratu behar dugu eta langile klasearen ADNa eta hauek beti egiaztatu dute eraginkorrak izatea hau bezalako egoeratan eta horretarako:

-Kapitalera garaituak langileen aurka greba erabiltzea, nahasketa sortzeko grebatan baliatzea eta gero mugimendua “adostasunaren” bidetatik eramatea eragotzi behar da.

-Konponbidea ez dago norbaiti bozkatzearen araberan, baizik eta guztiei bakartzean, BOIKOTA organizatzea haien instituzionei, parte ez hartzea haien hauteskunde fartsan, haien legeak DESOBEDITU…

-Konponbidea ez dago legeltasunean, baizik eta ERRESISTENTZIAN: fabriketako eta enpresetako batzarrak (momentu guztian ordezkari ezeztagarriak aukeratzen dutenak eta enpresetako komite ustelak ordeztatzen dutenak) ez errespetatu greban zerbitzu minimoak, sabotajeak, enpresari zitalak eskarmentatzen duten piketeek, salatariak, eskirolak…

-Borrokako modu GUZTIAK baliozkoak dira apuntatzeko eta TIRO egiteko sistema ustel honen aurka, langileeok bakarrik galtzen dugun sisteman.

LANGILE ERRESISTENTZIA KALERATZEAK ETA LAN MURRIZKETAK ETA SOZIALEN AURKA!
LANGILE ERRESISTENTZIA PATRONALA ETA ESTATUAREN OFENTSIBAREN AURKA!
KENDUTAKO SOZIAL ETA LAN ESKUBIDEEN ITZULTZEA!
KAPITALISMOA EZ DA ERREFORMATZEN, HONDATZEN DA!
ANTOLA ETA ZABAL EZAZU EUSKAL HERRIAREN ERRESISTENTZIA!