Aquest bloc dóna suport als presos polítics antifeixistes i anticapitalistes. Per l'Amnistia Total Sense Condicions i contra el terrorisme d'estat.

20 d’oct. 2010

Crida de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques

Entre el 2007 i el 2011 es produiran prop de 500.000 execucions hipotecàries a l'estat espanyol. Centenars de milers de famílies que seran desnonades de casa seva per les mateixes entitats financeres que han provocat la crisi i que han estat rescatades amb diners públics. És inadmissible i intolerable que a un Estat Social i Democràtic de dret s'estiguin produint centenars de milers de desallotjaments alhora que hi ha milions de pisos buits que no estan acomplint la seva funció social.

Les administracions públiques, lluny de donar resposta a aquesta situació d'emergència habitacional i aturar la sagnia de desallotjaments, semblen més disposades a emparar i protegir els interesos de les entitats financeres que no pas a defensar els drets més elementals de la ciutadania. Els poders públics estan sent còmplices de la vulneració d'aquest dret bàsic, incomplint el marc jurídic estatal, així com diversos tractats internacionals que han estat ratificats per l'estat espanyol.

Es vulnera l'article 25 de la declaració universal dels drets humans, que diu: “Tota persona té dret a un nivell de vida adient que li asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i en especial l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris;…”

Es vulnera l'article 11 del Pacte Internacional de Drets econòmics, socials i culturals, on diu que l'estat està obligat a fer tot el possible per impedir els desallotjaments forçats per motius econòmics. I que en cas de no evitar-los, ha de vetllar per a què s'acompleixin totes les garanties processals i un reallotjament digne i adient per a les famílies. Espanya va signar i ratificar aquest pacte, per la qual cosa està obligada a respectar-lo.

Es vulnera l'article 47 de la Constitució Espanyola, que diu literalment: “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adient. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord a l'interès general per impedir l'especulació. La comunitat participarà a les plusvàlues que generi l'acció urbanística.”

Els desallotjaments per causes econòmiques (és a dir, per manca d'ingressos), no només atempten contra les necessitats més elementals de la població en un context de crisi, sinó que a més incompleixen amb la legalitat del propi estat. Davant de la vulneració sistemàtica dels nostres drets, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca fa una crida a l'acció. Estem convençuts de que ha arribat el moment d'aixecar la nostra veu i cridar: No permetrem més desallotjaments! No deixarem que el banc ens faci fora de casa! No permetrem que continueu traficant amb les nostres necessitats!

Per què aturar els desallotjaments.

La situació hipotecària que viuen milers de famílies i la sobreprotecció jurídica que ostenten les entitats financeres al nostre país, és única en el món. La visibilitat de la nostra problemàtica tant en els mitjans de comunicació com a l'agenda política no és proporcional a la magnitud ni a les dimensions de la tragèdia que estem vivint. Ni als bancs ni als poders públics els interessa que fem massa soroll. Uns perquè no volen veure tacada la seva imatge corporativa ni aquí ni arreu del món. Els partits polítics perquè tampoc volen projectar-se cap a l'opinió publica i cap el món com allò que són: autèntics estats fallits incapaços de satisfer les demandes més elementals dels seus conciutadans.

Per això volen que marxem de les nostres cases en silenci. Que abandonem les nostres llars sense fer soroll. Temen que ens organitzem i que comencem a fer front als desallotjaments. Resistir als desnonaments vol dir desafiar-los, plantar-los cara, mirar-los d'igual a igual. La nostra casa és la nostra força, i si marxem sense lluitar és com si ens rendíssim sense plantar batalla; és com retirar-nos sense haver mesurat les nostres forces; és com lliurar-nos abans d'hora. La nostra casa és la nostra eina de lluita; la nostra palanca de pressió; la nostra millor aliada.

Estem organitzant una xarxa contra els desallotjaments. Contacteu-nos.

A Catalunya estem començant a teixir una xarxa contra els desallotjaments al costat d'entitats socials i associacions veïnals. Si vius a Catalunya i tens data de desnonament, posa't en contacte amb nosaltres com més aviat millor. Si vius fora de Catalunya, intentarem posar-te en contacte amb associacions properes i donar-te alguns consells.

Pots escriure'ns al mail: stopdesahucios (at) gmail.com

Família desallotjada, Casa reapropiada!


Plataforma d'Afectats per la Hipoteca