Aquest bloc dóna suport als presos polítics antifeixistes i anticapitalistes. Per l'Amnistia Total Sense Condicions i contra el terrorisme d'estat.

27 d’abr. 2012

Denúncia la pena de mort encoberta contra els presos comunistes

Els Ctès. per un Socors Roig Internacional estem duent a terme una campanya de denúncia de les condicions dels presos i preses comunistes amb malaltia greu incurable per tal que se'ls concedeixi la llibertat condicional. El manteniment d'aquests presos en règim penitenciari és una tortura i una manera encoberta de Pena de Mort segura. Es fa necessari de mantenir aquesta situació en l'agenda pública, insistir en el dret d'aquests lluitadors i lluitadores de poder rebre una atenció mèdica digna, condició que només és possible en règim de llibertat, al carrer. Per això hem editat unes targetes dirigides al Secretari General d'Institucions Penitenciaries, Àngel Yuste. Qualsevol solidari o col·lectiu pot enviar les seves denúncies copiant el següent text que reproduïn de la targeta en forma de carta, telegrama o fax ( al número  913354052). Si voleu tenir targetes que hem editat envieu-nos la sol·licitud al correu sricatalunya@gmail.com i us farem arribar un arxiu pdf perquè en pogueu reproduïr i editar les quantitats que necessiteu. Demaneu al vostre entorn que ens ajudi a enviar mostres de solidaritat envers els presos comunistes! Envieu tarjes o cartes a Institucions Penitenciàries.

S. Director Gral. de II.PP:

Según el artículo 196.2 del Reglamento Penitenciario, los penados enfermos "muy graves con padecimientos incurables" tienen derecho a la libertad condicional, por lo que solicito la incoación de un expediente para la puesta en libertad, a la mayor brevedad posible, de los siguientes presos políticos que padecen enfermedades irreversibles y crónicas:

Manuel Arango Riego
Enrique Kuadra Etxeandía
Laureano Ortega Ortega
Mª José Baños Andújar
Francisco Cela Seoane
Carmen Muñoz Martínez
Isabel Aparicio Sánchez

ÁNGEL YUSTE CASTILLEJO
Secretario General de Instituciones Penitenciarias
c/Alcalá, 38-40
28014 MADRID