Aquest bloc dóna suport als presos polítics antifeixistes i anticapitalistes. Per l'Amnistia Total Sense Condicions i contra el terrorisme d'estat.

16 de gen. 2013

Al Inkad Al Ahmar Al Arabi: solidaris amb els revolucionaris internacionalistes i antisionistes de la Causa Àrab

No fa gaires anys que a l'estratègia per la reconstrucció del Socors Roig Internacional, que fa més d'una dècada procurem d'estendre a diversos països, s'hi va afegir el Socors Roig Àrab o Al Inkad Al Ahmar com una estructura antirepressiva que opera preferentment a Europa composta per militants de la causa progressista i revolucionària àrab.
Arran de les noticies sobre la darrera negativa del govern fracés a l'alliberament de l'internacionalista libanès Georges Ibrahim Abdallah, oferim unes pinzellades sobre aquest organisme solidari germà, que potser no és tant conegut.


1 Al Inkad Ak Ahmar - Socors Roig Àrab- és una organització internacional a Europa per donar suport al moviment de presos polítics / activistes revolucionaris, progressistes per la lluita àrab d'alliberament nacional contra el capitalisme, l'imperialisme, el sionisme, la reacció i els plans de colonització reaccionaris àrabs. Als perseguits i empresonats a causa del seu compromís amb el sorgiment d'una nova societat sense explotació i la repressió.
  
2  Al Inkad Al Ahmar considera  el suport dels revolucionaris presos polítics àrabs com a part de la lluita general contra l'imperialisme, el sionisme i els règims reaccionaris  àrabs. Al Inkad  Al Ahmar dòna suport als presos àrabs revolucionaris i progressistes a través d'informació sobre la seva situació i, en general, de la resistència a la repressió dins el món àrab.Al Inkad Al Ahmar també proporciona suport material i moral als presos i les seves famílies, l'organització d'esdeveniments de grup o d'altres .... per als presos polítics àrabs. 

3  Al Inkad Al Ahmar creu que l'acarnissament repressiu contra els presos polítics revolucionaris i progressistes és la cara més visible de totes les polítiques repressives dels règims reaccionaris àrabs que exigeix ​​absoluta solidaritat amb les víctimes d'aquesta política. Les fractures i les diferències polítiques i ideològiques han de ser el menys influents possibles. Al Inkad Al Ahmar considera que la nostra lluita i la solidaritat no és ni humanitaria ni de caritat, sinó política i no és neutral, donat que és una part integrant de la lluita contra la reacció, el sionisme, l' imperialisme i la colonització.
 
4
Al Inkad Al Ahmar  no dòna suport de cap manera als presoners de cap causa reaccionària, obscurantista i anti-popular (xovinisme, ètniques, religioses ......).

5  Al Inkad Al Ahmar  considera que el projecte liderat per la Comissió per a la reconstrucció Socors Roig Internacional és actualment l'única iniciativa d'aquesta perspectiva amb futur. Al Inkad Al Ahmar adopta sense restricció el "Programa per al Socors Roig Internacional", que és una referència a la reconstrucció i tractar de contribuir a aquesta reconstrucció dins de l'esfera d'activitat que ens és pròpia.

Al Inkad Al Ahmar  posa l'accent en la solidaritat internacional contra la repressió de la reacció àrab i considera que la solidaritat és una de les armes utilitzades contra l'enemic.

7 Al Inkad Al Ahmar  organitza un dia internacional anual en suport i solidaritat amb els presos polítics revolucionaris i progressistes àrabs en contra de la repressió.
 

Salutacions vives i afectuoses a tots i  a totes els activistes i als presos revolucionaris i progressistes per la seva resistència i contribució a la causa revolucionària.

Podeu accedir al seu web i pel contacte a la seva adreça electrònica: secoursrouge.arabe@gmail.com