Aquest bloc dóna suport als presos polítics antifeixistes i anticapitalistes. Per l'Amnistia Total Sense Condicions i contra el terrorisme d'estat.

5 de març 2013

NO ENS IDENTIFIQUEM, inici de campanya de Rereguarda

Presentació de la campanya "NO ENS IDENTIFIQUEM" impulsada per la plataforma antirepressiva Rereguarda en Moviment. El proper 15 de març a les 20 h. al CSO L'Astilla (Avgda. Vilafranca, 22 L'Hospitalet de Llobregat-Barcelona). 

El control d’identitat per part de la policia i l’obligació del ciutadà d’identificar-se són per damunt de tot una agressió i un clar assetjament en contra de les nostres més elementals llibertats i drets. Són uns invents recents a les democràcies formals del nostre entorn. A l’estat espanyol aquest retrocés en el dret a la intimitat i l’anonimat  s’ha empeltat de forma continuista amb la imposició franquista del DNI als anys 40 del segle XX, ens recorda la plataforma Rereguarda en la seva presentació de la campanya que es farà al CSO L'Astilla de L'Hospitalet de Llobregat amb un concert solidari. 

En el text de presentació d'aquesta campanya que s'estendrà per tot Catalunya a partir del proper 15, s'afirma que "La pràctica de les identificacions “rutinàries” es fa en nom d’una no demostrada major eficàcia policial en la prevenció dels delictes i prioritza  els valors d’ordre i control per damunt dels de llibertat i dignitat. També assumeix sovint connotacions racistes al centrar-se en persones determinades exclusivament pel color de la seva pell. Per tant en si mateixa és una norma que caldria impugnar.
 En la tasca de control, prevenció i desactivació de les formes potencialment més efectives de la resposta social tenen un paper determinant les pràctiques de les identificacions arbitràries de manifestants i de protecció de l’anonimat dels membres dels cossos repressius, encaminada a garantir-ne la impunitat en tota mena d’actuacions, delictives incloses.
En aquest context, tothom sap que la pràctica de la identificació en el marc de mobilitzacions socials es tradueix en creació de fitxers de persones dissidents, que les seves modalitats i reiteració agafen sovint formes d’assetjament psicològic i físic, que cada cop amb més freqüència dóna lloc a la imposició de sancions administratives que deixen desemparades a les activistes que en són víctimes. En definitiva les identificacions policials constitueixen una praxis encaminada a dissuadir a la gent de l’exercici de drets polítics fonamentals com el de reunió, manifestació, expressió o informació. També és sabut que els antiavalots porten ja anys negant-se a dur el número d’identificació. Cal destacar que la TIP (Targeta d’Identificació Policial) permet la identificació de la persona que el du només en casos molt regulats i garantint sempre al màxim el dret a l’anonimat i a la intimitat. La negativa a dur-lo només pot respondre -i respon- a la voluntat de gaudir d’impunitat en cas de violació de la llei.
Assistim doncs a la inversió del plantejament que hauria de ser el propi d’un estat de dret i de democràcia formal, en el qual el ciutadà té el dret a no ser destorbat sense raó -i menys encara quan exerceix un dret polític fonamental- per cap funcionari de l’estat que, al seu torn, ha de ser sempre identificable com a tal i sotmès a un control escrupolós en les seves actuacions". 

Des de SRI sabem -i així ho denunciem- que vivim en un Estat policial on els drets més elementals són sistemàticament vulnerats. Aquí no hi ha cap legalitat ni drets dels detinguts (en cas de detenció) que valguin a l'hora de la veritat. L'acció policial en aquest país, més que una qüestió legal o judicial, és un problema eminentment polític que caldrà resoldre en el mateix terreny, o sigui politicament. Tot i així, a pesar d'aquestes darreres consideracions, veiem amb bons ulls i simpatia la iniciativa de Rereguarda a la que animem a la gent dels diversos col·lectius a participar-hi i ajudar a estendre en tots els àmbits socials i ciutadans. El debat que proposen és real i cal afrontar-lo.