Aquest bloc dóna suport als presos polítics antifeixistes i anticapitalistes. Per l'Amnistia Total Sense Condicions i contra el terrorisme d'estat.

31 de maig 2013

Tornem-hi! noves martingales carcelleres per aïllar al pres antifeixista Santi Rodríguez

Possibles nous problemes amb els correus a la presó de Huelva

Santi Rodríguez, pres dels GRAPO
 
Informació del blog PRESOS. Des de la tardor de 2012, al militant antifeixista i pres polític Santi Rodríguez Muñoz, li tenien totalment aïllat a la presó de Huelva i per exemple la intervenció de Correu consistia a donar-li les cartes que rep esparracades en una safata, cada full d'una cara, amb pàgines de les mateixes cartes lliurades en tongades diferents, i així, ell es negava a recollir en aquestes condicions de malvolença i mala bava. Es van enviar multitud de postals de denúncia a aquesta presó per semblant canallada.
El 3 de març escriu "Jo segueixo com sempre, fotut però content. En les últimes tres setmanes m'han lliurat el correu en condicions, després d'haver perdut gairebé tot al llarg de mig any. Alhora, m'han notificat la retenció de 81 postals per no tenir remitent o referir-se a mi com a pres polític. Si vols, pots intentar enviar una altra vegada el contingut de la carta que et van tornar ".

El 27 de maig vam rebre aquesta carta d'un solidari: "Què li passa a Santiago Rodríguez, porto enviant diverses cartes i me les torna la presó de Huelva, amb la llegenda escrita en el sobre:" no la recull, tornar al destinatari ". ¿Li passa alguna cosa? No vol cartes? ", de manera que molt ens temem que hagin tornat a la intervenció anterior, de cartes perdudes, escampades en diversos lliuraments o negades amb idees peregrines. Un esquinçall més de la política repressiva als i les preses polítiques.